Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het unemployed benefit wordt in den regel in een afdalende reeks uitbetaald, b.v. bij de Araalgaraated Society of Carpenters and Joiners.

Men keert niet te hoog uit, omdat dit een aanmoediging zou zijn voor de arbeidschuwen. Veelal moet men een zekeren tijd lid zijn om de uitkeering te kunnen krijgen, doch deze tijd wisselt bij de verschillende Unions sterk af. Hij, die door eigen schuld zijn plaats verliest, heeft in den regel geen recht op uitkeering, maar streng wordt dit niet genomen.

Vele Trade Unions, die een unemployed benefit uitkeeren, geven ook een reisondersteuning, of travelling benefit. Er zijn er ook, die alleen een travelling benefit geven, vooral onder de bouwvakken.

De meeste Unions trachten hun leden aan werk te helpen (assistance to members in obtaining work). Wanneer de ondernemers arbeiders noodig hebben, wenden zij zich tot de vereeniging, waarvan het bestuur als een arbeidsbureau werkt. Er zijn zelfs Trade Unions, die niet dulden dat hun leden op andere wijze geplaatst worden. De belangrijkste vereenigingen publiceeren regelmatig rapporten met den toestand in hun vak in de distrikten en zenden deze kosteloos aan de leden.

Equalisation of work. Vooral in slappe tijden trachten sommige Unions 't werk over meerdere handen te verdeelen, door korter werktijd en door 't systeem van opvolgen, n.1. nu eens deze, dan weer gene te laten werken.

't Is de moeite waard om te vermelden, wat de voornaamste Trade Union, die der Amalgamated Society of Engineers voor haar werklooze leden doet. In 1893 telde zij reeds 73000 leden, aan welke ze langdurige uitkeeringen bij werkloosheid geeft. Volle leden krijgen 10 sh. per week

Sluiten