Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r, ai" Metaal T I Arbeiders . , Totaal

, Bouw- ! Mijnar- bew. en in de v Andere

Jaar. ,J Wevers. kj!L?p Ververs. TT . 100

arbeiders beiders. «cneejis- .R1.e^?" Unions. ;

bouwers. bednjven. Unions.

£ je|£ £ £ £ £ £

1892 31,729 7,638 187,885 41.635 2,605 6,097 47,606 325,195

1893 40,030 62,435 250,381 41,106 3,544 5,907 54,081 460,484

1894 53,791 26,638 258,620 37.916 4,22G 3,272 67,112 451,578

1896 52,345 68,046 190,241 47,997 2,901 3,505 57,392 422,427 1K9Ö 25,099 42,896 112,180 33,953 2.400 3,091 46,836 265,955

1897 21,216 24,877 193,791 38,609 1,995 3,357 45,373 332,218

1898 l 22,249 13,735 103,755 36,763 2,121 17,779 47,387 242,791

1899 i 24,277 10,247 80,004 26,089 1,379 3,017 45,426 190,437

1900 1 46,355 11,419 92,131 57,658 1,638 3,612 58,089 263,802

1901 67,288 17,727 132,025 43,606 1,721 3,480 60,079 325,866

Laatstgenoemde honderd Unions hadden eind 1901 aan fondsen 4,161,916 £.

Gedurende 1892—1901 hehhen deze honderd Unions 15,100,000 £ uitgegeven, waarvan 9,200,000 £ voor werkloosheid, ziekte, ouderdom, etc.

De wcrkloozenoudersteuning in de Duitsclie vakvereenigingen.

Op drieërlei wijze zijn de arbeiders hier vereenigd. Er zijn Gewerkvereine, Gewerkschaften (vakvereenigingen) en Christelijke Gewerkschaften.

De Gewerkvereine, ook wel Hirsch —Dunckersche genoemd naar de oprichters, Dr. Hirsch en Duncker, zijn gevormd op de leest der Engelsche Trade Unions. In 187S begonnen zij zich niet ondersteuningen in te laten. Zij geven een plaatselijke ondersteuning aan den werklooze, reisondersteuning aan den werklooze die elders werk gaat zoeken en een ondersteuning aan hem, die voor goed met zijn familie naar een andere plaats trekt. Zij hebben aan hun vereenigingen arbeidsbeurzen verbonden, 't leerlingwezen geregeld en andere goede regelingen getroffen. Wil een werklooze ondersteuning krijgen, dan moet hij dit aun

Sluiten