Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dc werkloozen

Ingeschreven. Werkloozen. % gewijze der ingeschrevenen.

Kantoorloopers, Magazijnbedienden 190 18 9.5

Steen- en Beeldhouwers . . 43 4 9.3

Tuinlieden 59 5 8.5

Kuipers 53 4 7.6

Schoenmakers 114 7 6.1

Boekbinders 108 6 5.5

Bakkers 99 5 5.05

Kleermakers 141 7 4.9

Magazijnmeesters .... 21 1 4.7

Behangers 22 1 4.5

Handelsreizigers 325 14 4.3

Borduurders 98 4 4.1

Zadelmakers 25 1 4.—

Schrijnwerkers 216 8 3.7

Koetsiers 27 1 3.7

Blikslagers 67 2 3.—

Teekenaars 177 4 2.3

Slagers 142 3 2.1

Litographen 39 1 2.5

Brouwers 39 1 2.5

Slotenmakers 126 2 1.6

Knechten 197 1 0.5

Schermenstellers .... 2 1 —

Hoewel hierboven verschillende beroepen zijn genoemd, die wij niet of amper kennen, en de beroepsverdeeling een andere is dan bij ons, wat b.v. hieruit blijkt, dat er maar 79 timmerlieden zijn tegenover 216 schrijnwerkers en er 126 slotenmakers zijn, die wij smeden zouden noemen, is deze opgave toch van groot belang.

Sluiten