Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemiddelde uitkeering bedroeg 54.66/rs. in't eerste jaar.

74.78 „ „ „ tweede „ De geheele „ » 23,504.15 „ „ „ eerste »

38,387.35 „ „ „tweede , Het tweede jaar had een deficit van 5550.— frs. Op een aantal leden van 2S00 — 3000, waren er 1396 leden met hun premies achter, ten bedrage van 5700.— Jrs. Bazel. *)

Ingevolge de opdracht van 8 Februari 1893 door den Regierungsrath aan 't departement van binncnlandsche zaken gegeven om het vraagstuk der werkloozenverzekering te onderzoeken, werd een commissie benoemd, die 8 November 1894 een ontwerp voor de verplichte werkloozenverzekering leverde. De commissie had hiervoor als leiddraad gebruikt de geschriften van dr. C. A. Adler, professor te Bazel, den man, die zich voor het onderwerp zoozeer geïnteresseerd heeft.

Dit ontwerp aangeboden in vorm van wet aan den Groszrath vond hier 14 Maart 1895 een gunstig onthaal. Het werd verwezen naar een commissie van 9 leden om nauwkeurig onderzocht te worden. De commissie was op 23 April 1896 hiermee gereed, zoodat de Groszrath in staat was een besluit te nemen. De beraadslagingen in Maart en Mei 1897 over 't ontwerp gehouden hadden evenwel tengevolge, dat men over verschillende vragen opnieuw de commissie wilde raadplegen. Op haar beurt wachtte nu de commissie lang aan deze opdracht gevolg te geven, want pas 2 jaar later 20 April 1899 kwam het ontwerp bij den Groszrath terug. Dit kwam ook hierdoor, dat de commissie niet alleen had onderzocht de aan haar voorgelegde

1) Schanz le deel en 3e deel.

Sluiten