Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplichte verzekering in deze gemeente, door een besluit van den Grosze Stadtsratli, waarbij den Kleine Stadtsrath werd opgedragen een ontwerp op te stellen voor de verplichte verzekering. Door de volkstelling van 1 Juni, waarbij tegelijk een beroepstelling gehouden was, had Zürich een groot voordeel boven andere plaatsen. Dr. Thomann, de leider der gemeentelijke statistiek, heeft 't eerst op 8 Juni 1896 een ontwerp ingediend op voetspoor van het Bazelsclie.

De Stadtrath vond 't noodig de meening van eenige specialiteiten op sociaal gebied te leeren kennen. W. Krebs, de secretaris der Zwitsersche Gewerkvereine, de Zwitsersche arbeidssecretaris, Hermann Greulich en dr. A. Curti, hebben verslag uitgebracht. Alle drie waren de verzekering welgezind, hoewel hun meeningen zeer uiteenliepen; Curti meende zelfs, dat Zürich met zijn 20,000 verzekeringsplichtigen veel boven andere Zwitsersche gemeenten vóór had; dat zij eigenlijk de eenige Zwitsersche stad was, waar de verzekering kans van slagen had; dat de kas te St. Gallen met 3000 leden te klein was.

Deze rapporten, die in kwamen op 15 September, 10 November en 17 November 1896, zond de Kleine Stadtrath met zijne ontwerpen op 13 October 1897 aan de Grosze Stadtrath. De kamer van arbeid van de gemeente Zürich, circa 7000 arbeiders vertegenwoordigende, verklaarde zich op haar vergadering van 26 Januari 1898 sterk voor de wetsontwerpen, ofschoon zij verschillende veranderingen wenschte aangebracht te zien.

De commissie uit de Grosze Stadtrath gaf zeer uitvoerige ontwerpen. Deze werden met 54—42 stemmen verworpen, terwijl 19 leden afwezig waren. Er was een wetsontwerp bij, dat natuurlijk eerst door het kanton moest aangenomen worden, om de verplichting mogelijk te maken en verder een ontwerp-verordening daarop steunende, voor de stad Zürich.

Sluiten