Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, als zij den patroons in verhouding tot hun bijdragen een bestuursrecht of controlerecht geven, aanspraak op bijdragen van de patroons.

b. De leden kunnen uitkeering krijgen bij werkloosheid, mits zij tot werken instaat zijn, niet werkloos zijn door grove schuld en als hun geen werk kan aangewezen worden in hun beroep en naar hunne krachten volgens het standaardloon ter plaatse. Men moet zes maanden lid zijn en de premies hebben betaald. De gemeente bepaalt de duur der uitkeering. Ouk uitkeering in verbruiksgoederen kan gegeven worden.

c. Werklooze leden, die voor anderen te zorgen hebben, krijgen een grootere uitkeering dan alleenstaande.

d. Het bestuur der inrichting moet in handen zijn van een commissie, waarin het gemeentebestuur vertegenwoordigd is. De leden, de patroons en de gemeenten kunnen de wijze, waarop de commissie gekozen wordt, bepalen.

e. Voor controle kunnen ondernemers- en arbeidersvereenigingen in de verzekering betrokken worden.

ƒ. De gemeente kan straffen bepalen tot een aangegeven hoogte (500 frs.) tegen overtreding der bepalingen.

Gemeenten, die volgens bovengestelde bepalingen een verzekering invoeren, hebben aanspraak op bijdragen van den staat.

De overheid wordt er op gewezen den bouwarbeid over het geheele jaar te verdeelen. Aan de aannemers moet als plicht gesteld worden om ingezetenen in dienst te nemen.

Ontwerp verordening betreffende werkloczenverzekering.

De verordening brengt onder dc verzekering mannelijke loontrekkers, die hun zestiende jaar voleindigd hebben en die gemiddeld niet meer verdienen dan 5 frs. per dag. Zij

Sluiten