Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Stad, eventueel kanton en land.

4. Schenkingen en raakingen.

De vvekelijksche bijdragen der arbeiders van de eerste groep (allen, behalve bouwarbeiders) zijn afwisselend naar 't loon. Er zijn drie klassen:

a. dagloon tot 3 frs., bijdrage 10 lip.

b. dagloon van 3—4 frs., bijdrage 15 Rp.

c. dagloon van 4—5 frs., bijdrage 20 Rp.

De wekelijksche bijdragen der bouwarbeiders, de tweede groep, zijn ook afwisselend naar 't loon. Ook hier zijn drie klassen:

a. dagloon tot 3 frs., bijdrage 20 Rp.

b. dagloon van 3—4 frs., bijdrage 30 Rp.

c. dagloon meer dan 4 frs., bijdrage 45 Rp.

Het gemiddelde loon krijgt men uit gegevens der werkgevers; desnoods kan het bestuur der kas in verbinding met de vakvereenigingen, andere bronnen raadplegen.

De werkgever draagt wekelijks voor eiken arbeider van den eersten groep 10 Rappen bij en voor eiken arbeider van den tweeden groep 30 Rappen. De stad draagt de kosten van inrichting en bestuur der verzekering. Verder geeft zij een bijdrage, in 'teerste jaar 70 duizend frs., later een vijfde der uitgaven, niet minder dan 30 duizend frs., niet meer dan 70 duizend frs.

De patroon betaalt de premies der arbeiders met 't recht deze van hun loon af te houden; hij draagt deze om de vier weken tegelijk met zijn eigen bijdrage af.

De patroon moet de kas op de hoogte houden van de veranderingen in 't loon der arbeiders en hij moet tevens elke week mededeeling doen aan de kas, welke arbeiders bij hem in dienst treden en weggaan.

Geen bijdragen behoeven te betalen militairen gedurende

Sluiten