Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de derde loonklasse:

a. 1.50 frs. b. 2.20 frs.

De bijdrage kun gedeeltelijk in natura worden verstrekt.

De uitkeering vangt aan na 6 dagen werkloosheid en duurt hoogstens 75 dagen, de week gerekend op zes dagen.

Leden, die een loon gaan verdienen, dat niet meer valt in de verplichte verzekering, houden een jaar lang aanspraak op uitkeering, als zij 26 weken premie hebben betaald. Dit geldt ook voor leden, die in een bedrijf overgaan, dat niet onder de verzekering valt. In beide gevallen kan men vrijwillig lid der kas blijven. Bijverdienste moet aan den bestuurder der kas nauwkeurig meegedeeld worden. Een wekelijksche bijverdienste van 5 frs. komt niet in aanmerking, daarboven wordt van elke bijverdienste 2/s gekort op de uitkeering. Verzwijgen van bijverdienste heeft verlies van uitkeering ten gevolge.

Reservefonds:

Als het reservefonds 300,000 frs. heeft bereikt, zal beraadslaagd worden om de premies te verminderen of de uitkeering te verhoogen. Het reservefonds dient om een tekort te dekken. Als het hiervoor niet voldoende is of het niet genoeg kan worden aangevuld door de jaarlijksche overschotten, zal er beraadslaagd worden om de premies en ook de bijdragen der stad te verhoogen.

Subsidieeren der vakvereenigingen.

Gent.

In 1898 benoemde de gemeenteraad van Gent een commissie tot onderzoek van de werkloozenkassen. Die commissie telde 22 leden met den heer Louis Varlez als verslaggever. Er zaten mannen van allerlei richting in, socialisten, liberalen en katholieken, ondernemers, arbeiders

Sluiten