Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft hetzelfde; de goede risico's — de risico's die geen schade hebben geleden — moeten de slechten — die wel schade hebben geleden — dekken.

Nu moet elke verzekering aan eenige eischen voldoen.

Allereerst moet er bij iedere verzekering een belang op 't spel staan. En nu valt 't niet te ontkennen, dat hier een groot belang aanwezig is. Voor velen is immers gevaar dat de eenige factor, die hen en de hunnen kan onderhouden, de arbeid, waardeloos wordt. En ook de maatschappij heeft hier belang voor zoover de productiekracht met ondergang bedreigd wordt. De maatschappij zorgt, dat zij uit haar inkomen een mogelijk kapitaalverlies dekt; zij heeft er niet minder belang bij dat de krachten, die dit kapitaal helpen verwerken, niet achteruitgaan. Toch staat de arbeidskracht voordurend aan dit gevaar bloot, onze huidige productiemethode roept het gevaar op. Het dienstverband is los, wat bewezen wordt door den drang van velen, om een vaste betrekking te hebben. Bij 't openvallen van een kleine vaste betrekking verdringen zich de liefhebbers; en 't zijn waarlijk de minsten niet, die zulke, vaak slecht gesalarieerde betrekkingen begeeren!

Is men 't er over eens, dat door het groote gevaar om werkloos te v,'orden, er een belang is om de gevolgen hiervan te verzekeren, dan komt dadelijk een andere nog gewichtiger vraag tot ons: is het risico hier te verzekeren? Een risico moet, wil het te verzekeren zijn, aan twee eischen voldoen: a. het moet juist te bepalen zijn; b. het moet onafhankelijk van onzen wil optreden. Voldoet hieraan het risico bij werkloosheid?

Ad. a. Er zijn arbeiders die zelden of nooit aan werkloosheid zijn blootgesteld, terwijl daarentegen anderen óf regelmatig, óf vrij dikwijs er mee te kampen hebben. Bij

Sluiten