Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het, de te korten op de ondernemers, of de belastingbetalers te leggen; daarover zullen wij later spreken.

Om bet bezwaar van onbillijkheid te ontgaan, beeft Rosin i) zijn „Alternative Leistung" aanbevolen. Den arbeider, die twee jaren zonder trekken betaald beeft, zal op aanvrage in 't derde jaar de inleg van bet eerste jaar, zonder rente, op verzoek worden terugbetaald. Adler beeft voorgesteld om den werkman, die niet werkloos wordt, zijn betaalde premie als spaarpenning te laten beliouden 2). Sonnemann wil op 't eind van bet jaar 't overschot van de kas terugbetalen, aan hen die geen uitkeering gehad hebben. Wij zouden het zeer verkeerd achten de verzekerden op de betaalde premie recht te laten houden, in welken vorm ook, én omdat de werkloozenkas dit moeilijk zou kunnen dragen, én omdat dit in strijd is met het begrip verzekering. O. i. zou 't het beste zijn om de premie jaar na jaar, wanneer de verzekerde de kas niet aansprak, te laten verminderen, desnoods na een zeker aantal jaren geheel te doen ophouden. Bij gebruik maken van de kas, zou de premie op den oorspronkelijken voet kunnen teruggebracht worden. Dit zou een redelijke tegemoetkoming aan het bezwaar zijn. Aan den eenen kant is dan op een behoorlijke wijze aan het solidariteitsgevoel geofferd, door alle werklieden in de verzekering te betrekken, wat trouwens billijk is, daar toch voor een ieder de kans blijft bestaan op Werkloosheid; terwijl aan hem, die nooit werkloos werd, niet te veel zou worden ontnomen. Wel zullen natuurlijk de financieele moeilijkheden hierdoor vermeerderen.

1) Umschau uml Vorscliau auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung (Berlin 189S).

2) Zie Sehauz, Dritter Beitrag.

Sluiten