Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. Fokker heeft als voorzitter der vergadering van de „Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland", te Wageningen gehouden, gesproken over de verzekering tegen de werkloosheid, en daar gewezen op de meening van Prof. Herckner; laatstgenoemde zegt in de Sociale Praxis van 1S96 (No. 36), dat de schuldvraag te overwinnen is, door een regeling van het arbeidscontract, en door een commissie die daarover beslist, gevormd uit de vereenigde werklieden en de vereenigde patroons. Evenzoo zegt Dr. Verrijn Stuurt in zijn praeadvies, dat de schuldvraag moet blijven rusten, zoolang het arbeidscontract niet is geregeld, daar het anders een onuitputtelijke bron van moeilijkheden worden zou.

Ons arbeidscontract is op het punt geregeld te worden; het ontwerp is reeds aan de Tweede Kamer aangeboden.J) Mr. Drucker zegt in zijn ontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst „dat de gewijzigde maatschappelijke „verhoudingen zulk een contract vragen, en dat 't contract „dwingende rechtsregelen moet bevatten, daar de arbeider „tegenover den ondernemer de zwakste partij is."

In verband met de werkloozenverzekering is vooral van belang de zesde afdeeling van het ontwerp: van de verschillende wijzen, waarop de dienstbetrekking, door arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt.

In de eerste plaats gaat de overeenkomst natuurlijk te niet door haar vervulling. Na die vervulling kunnen óf de werkgever öf de werkman de overeenkomst niet willen vernieuwen.

1) In Buitschland en Oostenrijk is liet dienstbodenreelit geregeld door Gesindeordnungen, en de arbeidsverhoudingen in de nijverheid door de Gewerbeordnungen. In Zwitserland heeft men de fabriekswet van 1899.

Sluiten