Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewerbegerichtsnovelle de verplichte oprichting voorgeschreven van Gewerbegerichte in steden boven de twintigduizend inwoners. In andere gemeenten is de oprichting van een Gewerbegericht nog facultatief. Het Gewerbegericht wordt opgericht door het gemeentebestuur; er zitten evenveel arbeiders als werkgevers in, met een onzijdig persoon als voorzitter.

In tegenstelling met onze Kamers van Arbeid, kan 't Gewerbegericht, aangegrepen als Einigungsamt — niet voor individueele kwesties, maar voor 't bijleggen van werkstakingen en uitsluitingen — de partijen dwingen op te komen, als een der partijen haar hulp inroept.

In Noorwegen is in 1902 bij het Storting 't voorstel ingediend om dwangscheidsgerechten voor ingeschreven beroepsvereenigingen in te stellen; dat ontwerp bedreigt tevens ieder met straf, die van zijn positie gebruik maakt om zijn ondergeschikten te hinderen in hun vereenigingsvrijheid.

Ook Dr. Jastrow spreekt in zijn Socialpolitik und Verwaltungswissenschaft (pag. 395) over het arbeidscontract. Hij is van oordeel, dat die partij, die contractbreuk pleegt, moet gestraft worden, en dat dit den ontwikkelingsgang zou bevorderen. Eenzijdige straf bij contractbreuk bevatten onze z.g. stakingswetten, waarbij arbeiders in sommige bedrijven — vervoer- en gemeentebedrijven — worden gestraft bij niet-tijdige opzegging van den dienst. In het hertogdom Anhalt is op 6 April 1S97, in Reusz J. L. op 12 Mei 1900 en in Brunswijk op 10 December 1900, contractbreuk der landarbeiders strafbaar gesteld ').

Ook in een andere richting wordt gezocht naar rege-

1) Jastrow in o. cit. pag. 396.

Sluiten