Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken. Er worden in de Labour Gazette nog meer gegevens gepubliceerd over verschillende bedrijven; een tweeduizend berichten worden daarvoor maandelijks door werkgevers en arbeiders ingezonden.

In Duitschland heeft vooral Dr. Jastrow veel werk gemaakt van werkloozenstatistieken *). Het is hem in 1896 gelukt uitvoering te geven aan zijn plan 0111 maandelijks een overzicht over de arbeidsmarkt te geven. Aan zijn verzoek aan alle onderling aangesloten arbeidsbeurzen om de maandcijfers op een daarvoor ingericht formulier nog op den laatsten dag van de maand zelf op de post te doen, gaven een voldoend aantal arbeidsbeurzen gehoor. Langzamerhand neemt de geheele pers nota van die maandcijfers, om een juist oordeel te vormen over den maatschappelijken toestand. Daarmee is het misverstand uit de wereld, dat dit alleen in 't belang der arbeiders is. Vroeger maakte Jastrow zijn cijfers openbaar in de Sociale Praxis. Toen hij daar uittrad liet dit blad deze rubriek vallen, omdat ze te omvangrijk werd. Toen richtte Jastrow in October 1897 de „Arbeitsmarkt" op. Er waren op dat tijdstip 52 beurzen aangesloten; nu reeds veel meer, waarvan een honderdtal geregeld maandelijksche tabellen geven. Bovendien nemen 7 buitenlandsche beurzen er aan deel. Om de belangrijkheid van het werk nog te verhoogen, wilde men de ziekenkassen er in betrekken, wat echter een groote moeilijkheid was, daar deze kassen niet gecentraliseerd zijn. Op 1 Januari 1899 hebben voor het eerst uit 26 plaatsen verschillende ziekenkassen zich tot liet meewerken aan de statistiek geleend; op 15 Januari werden de cijfers openbaar gemaakt. Op dit oogenblik doen reeds 800 ziekenkassen

1) Zie zijn Socialpolitik uiid VerwaltungswisseiibcLaft, pag. 71.

Sluiten