Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen, die buiten de ondernemers en arbeiders staan, onpartijdigen.

De beurzen der ondernemers bloeien vooral bij de scheepvaart te Hamburg en op meerdere plaatsen in de metaalindustrie. Over 't algemeen hebben de arbeiders argwaan tegen deze beurzen; echter niet te Hamburg, omdat ze daar de huur- en slaapbazen beteugelen *).

Wil de werking der arbeidsbeurzen tot volkomenheid komen, dan moeten zij niet slechts plaatselijk maar ook intercommunaal, desnoods internationaal werken.

Men heeft dit in Duitschland begrepen en daarom hebben zich weer verschillende groepen van beurzen gevormd; zoo in Wurtemberg, Baden, Beieren, Regierungs-Bezirk Düsseldorf, Rhein-Main Verband, Regierungs-Bezirk Liegnitz en de Mark Brandenburg. Beieren, Baden en Wurtemberg hebben zich weer onderling verbonden.

Op 4 Februari 1898 hebben de verschillende Duitsche arbeidsbeurzen een vereeniging opgericht, met Berlijn tot zetel. Volgens § 2 van het Reglement is het doel van de vereeniging, de gemeenschappelijke belangen der beurzen te bevorderen, door o. de ervaringen door de verschillende beurzen opgedaan in bestuur en technische quaesties, aan anderen deelachtig te doen worden; b. het opstellen van statistiek van de beurzen naar vaste regelen; c. te streven naar het oprichten van beurzen en kleinere vereettfgingen binnen het groote „Verband", teneinde vraag en aanbod van arbeid nog nader tot elkaar te brengen; d. het verkeer met andere vereenigingen in de hand te werken; e. vertegenwoordiging der gemeenschappelijke belangen naar buiten;

1) Zie Dr. Jastrow Socialpolitik und Verwaltungswissenschaft.

Sluiten