Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#

grondslag. Toch is van de kas te Stuttgart, een dergelijke verzekering, niets terecht gekomen, misschien wel omdat ze een algemeeno verzekering beoogde, niet alleen voor arbeiders. De onderlinge verzekering is mogelijk gebleken bij vakgenooten, zooals bij de handelsbedienden in Duitschland en in Engeland, wier vereenigingen geen strijdvereenigingen zijn. Zoowel in de Duitsche als in de Engelsche vereeniging echter blijven veel leden buiten de verzekering, waarom de Duitsche vereeniging zich verplicht heeft gezien de vrijwillige verzekering tot een gedwongene te maken. En toch, is deze verzekering ergens mogelijk, dan is ze het voor menschen als dezen. Vakken, zooals van handelsbedienden, handelsreizigers, kellners, kappers e.a., personen in 't algemeen die zich gemakkelijk verplaatsen en eenige wereldwijsheid hebben, leenen zich het best voor deze verzekering. Bij gebrek aan werk zien de leden er veelal niet tegen op elders werk te krijgen, terwijl hun meerdere ontwikkeling hen er toe zal aanzetten lid te worden. Een vereeniging, over het gansche land verspreid, met een bekwaam bestuur, arbeidsbeurs en een vakblad, zou zeer goed mogelijk zijn. Anders is dit bij de arbeiders in de industrie, die voor 't grootste deel deze eigenschappen missen. Zij zijn meer werkman, trouwen te vroeg, en blijven liefst waar ze eenmaal wonen. Trouwens, waar het bij de arbeiders tot vereeniging komt, zal men de vakvereeniging kiezen, omdat deze vóór alles lotsverbetering op het oog heeft. Een zuivere onderlinge verzekering zal daarom in de industrie niet licht vóórkomen, of het moest in een hoogstaand beroep zijn.

Vrijwillige algemeene. kassen.

Deze kassen zijn zoowel van gemeentewege, als door particulieren opgericht. Later zullen wij nagaan wat hiervan het meest verkieselijk is. Het, voordeel van deze

Sluiten