Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar winnen. Hetzij de kas ontworpen is door arbeiders zelf, zooals te Bazel, of zooals te Keulen door onpartijdigen, 't bestuur zal toch altijd samengesteld zijn uit mannen, die de gemeente en de arbeidswereld uitstekend kennen en met hart en ziel hun belangen zullen waarnemen. De kas mist echter de kracht die een openbare kas heeft, omdat zij niet steunt op de publieke financiën. De kas te Keulen beschikt over een groot fonds; de kas te Bazel heeft zulk een fonds niet, zoodat zij, wanneer de opoffering van vele arbeiders niet zoo groot was, moeilijk zou kunnen bestaan. Dergelijke kassen zullen dan ook, hoeveel goed ze ook doen, nooit algemeen worden. Het zal afhangen van plaatselijke toestanden, van de organisatie der arbeiders en van de personen die zich op sociaal gebied bewegen, of zulk een kas zal ontstaan. Subsidie zal hoogst zelden door een gemeenteraad gegeven worden; en dan zou het leven van zulk een kas ten slotte afhangen van het inzicht van hen die een raad samenstellen. Alles bij elkaar genomen zou slechts op weinig plaatsen zulk een kas mogelijk zijn.

Werkloozenkassen, verbonden aan een onderneming.

Oostenrijk en Duitschland laten ons een paar voorbeelden zien van werkloozenkassen, opgericht door ondernemers, en aan hun onderneming verbonden. Dit zijn als het ware ziekenkassen voor gezonden. De ondernemers hebben bij deze kassen niet minder belang dan de werklieden; daar zij er steeds door kunnen beschikken over dezelfde arbeiders. Waar veel los werkvolk aan een onderneming verbonden is, zal deze verzekering niet mogelijk zijn, wel echter bij ondernemingen, die met vast personeel werken, maar op gezette tijden met groote slapte te kampen hebben. Machinefabrieken en scheepsbouwwerven zijn hiervan typische voorbeelden. Dikwijls is er overvloedig werk, op andere tijden

Sluiten