Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

INHOÜDS-OPGAVE.

Blsdz.

EERSTE HOOFDSTUK 1_31

Algemeen overzicht over het vraagstuk der werkloosheid.

Inleiding 1

Wanneer is iemand werkeloos? 4

Hoe ontstaat werkloosheid? 6

Is de werkloosheid tegenwoordig grooter dan vroeger?... 11

Maatregelen tegen de werkloosheid 14

Werkverschaffing 15

Arbeidsbeurzen 23

Sparen 27

Verzekering tegen de werkloosheid 28

TWEEDE HOOFDSTUK 32—55

Geschiedkundig overzicht van de werkloozen-verzekering in de verschillende landen.

Nederland 32

Engeland 36

Frankrijk 38

Zwitserland 40

Duitschland 44

België 52

Andere landen 53

DEK DE HOOFDSTUK 56-100

Systemen ter bestrijding van de gevolgen der werkloosheid. De werkloozen-ondersteuning in de Engelsche vakveree-

nigingen 57

De werkloozen-ondersteuning in de Duitsche vakvereeni-

gingen 61

Verzekering op privautrecktelijken grondslag 65

Werkloozeuverzekering aan ondernemingen verbonden ... 67

Sluiten