Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn hartelijken dank te betuigen aan allen, die tot mijne wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen.

Vooral aan U, Hooggeachte Promotor, Hooggeleerde vax der Hoevex, mijn dunk zoowel voor het Onderwijs, dat ik aan de Amsterdamsche Universiteit van U heb mogen ontvangen, als voor de bereidwilligheid, waarmede U als mijn Promotor hebt willen op'reden, en de hulp, die ik bij het samenstellen van dit Proefschrift van U heb mogen ondervinden.

De jaren, die ik reeds in de praktijk doorbracht, doen mij een en ander met des te meer dankbaarheid waardeeren.

Sluiten