Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

EERSTE HOOFDSTUK. Bldz.

Algemeen Overzicht 1

TWEEDE HOOFDSTUK.

Gezondheidstoestand gedurende de zwangerschap . • 27 DERDE HOOFDSTUK.

Abortus en partus praematurus 30

VIERDE HOOFDSTUK.

Partus niet waargenomen en in partu opgenomen. • 41 VIJFDE HOOFDSTUK.

Physiologie en Pathologie van de Baring.

Kruinligging 42

Wandbeensligging 49

Aangezichtsligging 51

Schedel, afgeweken naast den bekken ingang bij

bijna volkomen ontsluiting 52

Billigging ">4

Knie- en voetligging 65

Dwars] igging 71

ttemelli 76

Eclampsie ^9

Prolapsus funiculi 9;»

Placenta praevia 10-

Bloedingen 115

Ruptura Perinei. . , 120

Sluiten