Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Algemeen Overzicht.

Dit verslag, loopende over de jaren 1897 98 en 1898 - 99 sluit zich aan aan een reeks verslagen, die over de verloskundige afdeeling in het Leidsche Academisch Ziekenhuis verschenen zijn. Het eerste verslag der verloskundige kliniek aan de Leidsche Hoogeschool gedurende den academischen cursus 1848 - 1849 is van de hand van Prof. Simon Thomas ; hij vervolgt die verslagen tot 1855 ; sedert 1850 is er het verslag der polikliniek aan toegevoegd De verslagen van 1855 - 1858 heb ik niet kunnen vinden, wel het verslag van 1858- 1860, dat ook van prof. Simon Thomas zelf is. Daarop volgen :

S. A. VAN DER CHYS. Verslag van den cursus 1860-1861.

P. J. BARNOL'W. Cursus 1864 - 1865 en 1866 - 1866. H. A. E. SMEENK. Cursus 1868 - 1869 en 1869 - 1870. A. VOüTE Jr. Cursus 1870 - 1871 en 1871 - 1872. W. J. ARENDS. Cursus 1875 - 1876 en 1876 - 1877. F. A. SIMON THOMAS. Cursus 1877 - 1878 en 1878 - 1879.

H. MEURSINGE Hz. Cursus 1879 - 1880. P. BROEKHOFF Jz. Cursus 1880- 1881.

A. M. NORT1ER. Cursus 1881 - 1882.

F. W. L. KOCH. Cursus 1882 -1883.

B. J. KOUWER. Cursus 1883 -1884. J. J. TJAARDA. Cursus 1884 - 1885.

G. M. KRUIMEL. Cursus 1885- 1886.

C. METZLAR. Cursus 1887- 1888.

Sluiten