Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de 897 geboorten hadden we dus hier 751 schedelliggingen, 8 billiggingen, 8 voetliggingen, 7 schouderliggingen en 123 waarvan de ligging onbekend was. Van deze laatsten was het kind weer geboren bij de komst van den candidaat of had men te doen met een abortus. Van de 751 schedelliggingen waren 735 achterhoofdsliggingen, 14 kruinliggingen, 1 aangezichtsligging en 1 afgeweken schedelligging.

Van de achterhoofdsliggingen was ook hier de volgorde evenals in den vorigen cursus A. a. 1. v. 449, A. a. r. v. 212, A. a. r. a. 27 en A. a. 1. a. 19.

In deze beide jaren zijn in de polikliniek verricht 158 kunstverlossingen, n. 1. 82 in den cursus 1897 - 98 en 76 in den cursus 1898 - 99, te weten :

Sluiten