Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

October om 9 uur komt zij in partu in het ziekenhuis.

Uitwendig onderzoek. Sterk uitgezette huik met veel striae ; fundus tot aan den ribbenboog ; grootste weerstand rechts; schedel niet boven den bekkeningang te voelen, kleine deelen niet te voelen, links is het ligamentum rotundum goed te voelen. Harttonen zijn nergens te hooren.

Inwendig onderzoek. Ontsluiting ongeveer 8 c.M.; staande vliezen; schedel bewegelijk; geen

naden te voelen.

io uur. Vliezen komen tot voor de vulva te voorschijn, worden gebroken, waarbij zeer veel vruchtwater afloopt. Schedel komt dieper, is week, schedelbeenderen flotteeren; met den onderzoekenden vinger zijn gemakkelijk stukken van de hoofdhuid af te strijken. Het kind wordt geexprimeerd volgens de methode van Kristeller. Het kind en de placenta worden tegelijk geboren.

Kind oedemateus. Rechts een witte vlek, stralig, alsof het een gesprongen blaas was. Huid in losse lappen Ascites. Gemacereerd. Beenen verkromd. Elephantiasis. Gewicht van het kind 2.12 K.G. Groote placenta, weegt 1 K.G. Verder staat

er niets van opgegeven.

K. )2 V para. Een geval van placenta praevia.

(Zie straks.) Het kind wordt praematuur dood geboren door versie en extractie bij een ontsluiting van ongeveer 4 c.M. Hoe oud het kind was, staat

niet vermeld.

K. 42 IXpara. 10 November 's avonds is patiënte

binnengekomen ; sinds den vorigen nacht loopt water af; wat daarvan de oorzaak is, is onbekend.

12 November 1 uur n.m. Schedel in fundo rechts, rug rechts voor, bekkenuiteinde boven bek-

Sluiten