Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keningang, harttonen rechts van linea alba, rechts onder den navel het duidelijkst. Inwendig onderzocht: 3 c.M. ontsluiting, geen weeën.

4 uur n.m. Weeën iets sterker en frequenter. Ontsluiting niets toegenomen, harttonen goed.

9V2 uur n.m. Weeën zwak. Harttonen nog regelmatig. Daar het vruchtwater reeds lang is afgeloopen en de weeën zwakker worden, wordt tot extractie besloten bij een ontsluiting van pl. m. 4 c.M.

Bij de geboorte is het kind asphyctisch. Wordt bijgebracht en in een verwarmd bed gelegd.

15 Nov. Het kind vertoont convulsies sterft 'savonds 11 uur. Het woog 1.53 KG. en was 40 c.M. lang.

K. 96 1 para. Patiënte heeft lues. Menstrueerde het laatst begin Sept. '97. Is bevallen 30 April '98. Partus door extractie. Een klein, sterk gemacereerd kind. Pappige placenta. Gewicht en maten niet opgegeven.

Cursus 1898 - 99.

Kliniek.

K. 8. I para. Laatste menses 18 December, kind geboren 6 Augustus d. a. v. Kind vrouwelijk, dood, gemacereerd. Partus normaal. Patiënte heeft lues. Maten en gewicht niet opgegeven. Placenta groot en zwaar, tal van witte infarcten.

K. )<) III para. Ie kind doodgeboren, 2e p. arte praematurus (7e maand.) Nu versie volgens Braxton Hicks wegens placenta praevia. Zie later.

K. 54 IV para. Vorige baringen allen normaal, de 2e gemelli, thans de menses het laatst 10 Juni, bevalling 13 Januari d. a. v.; vóór de bevalling bloeding wegens placenta praevia. Zie verder onder dit hoofdstuk.

Sluiten