Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Partus niet waargenomen en in partu opgenomen.

Cursus 1897 - 98.

Van bijna alle partus, waarvan de ligging in de poliklinische lijst als onbekend staat opgegeven, kon deze niet bepaald worden, omdat de candidaat te laat geroepen werd of te laat verscheen en het kind bij zijn komst reeds geboren was.

ïn de kliniek zijn 4 kraamvrouwen verpleegd, waarvan de partus niet is waargenomen.

K. 60 I para. Patiënte is 2 dagen vóór de opname in de kliniek in een logement bevallen.

K 68 II para. Ligging niet vermeld; het was een abortus provocatus.

K. 76 VI para. Patiënte in de polikliniek bevallen. In de kliniek opgenomen om stinkende uitvloeiing.

K. 90 IV, para. Ligging niet opgegeven. Partus praematurus wegens placenta praevia.

Cursus 1898 - 99.

Van de poliklinische partus geldt hetzelfde als hierboven.

In de kliniek zijn 4 partus geschied, zonder dat de ligging kon bepaald worden.

K. 6 II para. Patiënte onmiddellijk na opname in de kliniek bevallen. Alles normaal.

K. 16 II para. Abortus criminalis.

K. 54 IV para. De ligging wisselt elk oogenblik; placenta praevia; partus door versie en extractie.

K. 56 VII para. Abortus.

Sluiten