Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conj. inclinata met opgetrokken beenen 8.6.

Diameter Baudelocquü 18 c.M.

Het hoofd van het kind G. O. 35, K. O. 33 c.M. Het kind leefde en woog 2047 K.G.

In de polikliniek van den cursus 1897 - 98 vinden we 20 maal, van den cursus 1898 - 99 14 maal kruinligging genoteerd.

P. 11 III para. Partus spontaan. Ruptura perinei incompleta. Niet aangegeven of de geboorte plaats had in kruinligging.

P. 18 II para. Partus spontaan; ruptura perinei. Niet aangegeven, hoe de geboorte plaats had.

P. 39 VII para. Partus spontaan. Kind geboren in achterhoofdsligging.

P. 86 IV para. Partus door expressie volgens Kristeller. Bij volkomen ontsluiting bleef de schedel met de pijlnaad dwars en beide fontanellen ongeveer evenhoog vast op den bekkeningang staan. Nadat dit ongeveer vier uur geduurd had, is de partus getermineerd door expressie, na ongeveer een uur voortdurend terughouden van de groote fontanel, die steeds dieper dan de kleine wilde indalen. Bekken vernauwd.

P. 103 VI para. Hoofd ingedaald. Na vergeefsche poging voor expressie forcipaal getermineerd. Geen ruptuur.

P. 229 IX para. Partus normaal. Niet aangegeven hoe.

P. 277 III para. Partus normaal. Kind geboren in kruinligging. Ruptura perinei incompleta.

P. 314 V para. Partus normaal kind geboren in achterhoofdsligging.

P. 336 VII para. Partus normaal. Verder niets aangegeven.

Sluiten