Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geboorte in kruinligging, terwijl de pijlnaad verliep van rechts vóór, naar links achter.

P. 861 I para. K. a. r. a. Partus spontaan. Schedel wordt geboren in kruinligging met groote fontanel links vóór en kleine fontanel rechts achter. Spildraaiing is na het eerste onderzoek geheel uitgebleven.

De overgroote meerderheid dezer gevallen is te oppervlakkig waargenomen, om er eenige conclusies omtrent het ontstaan van kruinligging uit te trekken.

Alleen is het opmerkelijk, dat het aantal kruinliggingen, de laatste jaren ietwat is afgenomen.

In de oudere verslagen vindt men zeer weinig kruinliggingen aangegeven, maar in den cursus 1890-91 33,

91-92 15,

92-93 45,

93-94 27,

94-95 40,

95-96 34,

96-97 32,

en in onze jaren cursns 1897 -98 24 (4 in de kliniek en 20 in de polikliniek)

en cursus 1898-99 14 (0 in de kliniek en 14 in de polikliniek.)

De oorzaak hiervan kan misschien zijn verklaring vinden in de ligging van de vrouw bij de baring.

Waar toch tot in den zomer van 1896 de partus altijd in zijligging getermineerd werd, is dit na 1896 in rugligging geschied. Kiest men voor de zijde, waarop de vrouw gelegd wordt, altijd die, waar de rug van het kind ligt, dan zal het indalen van de kleine fontanel daardoor bevorderd worden; vergist

Sluiten