Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men zich echter in de ligging van het kind, dan zal door de nu verkeerde ligging, die men de vrouw doet innemen, de groote fontanel dieper komen. Bij de bevalling in rugligging volgt men den middenweg tusschen de twee uitersten. Men meene niet, dat ik hiermee afkeur de vrouw in zijligging te laten bevallen, integendeel deze Hollandsche gewoonte heeft zoo vele voordeelen boven de bevalling in rugligging (b.v. beter kunnen steunen van de vrouw, beter bescherming van het perineum enz.), dat ik haar beslist boven deze moet verkiezen, mits bij goede diagnose van de ligging van het 'kind. Bij verkeerde diagnose werkt zij het ontstaan van kruinligging in de hand. Trouwens zeer ernstig in de gevolgen is ook deze niet.

Van de 38 kruinliggingen, waarover ons verslag loopt, zijn er 31 spontaan getermineerd, terwijl slechts bij 7 kunsthulp (t. w. tweemaal versie en extractie en 5 maal forceps) noodig is geweest. Alle moeders zijn genezen, op één na, die stierf aan nabloeding, en van de kinderen zijn er geen gesuccombeerd. 2 keer van de 7 werd kunsthulp verleend bij moeders wier bekkens zoo sterk vernauwd waren, dat het nu veeleer de bekken vernauwing en geenszins de kruinligging was, die de kunsthulp noodzakelijk maakte m. a. w. bij deze bekkens zou ook, als de kinderen zich in achterhoofdsligging gepresenteerd hadden, kunsthulp hebben moeten volgen.

Sluiten