Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorste wandbeen in. Later kwam het oortje voor. Ten slotte sneed de schedel met de pijlnaad in de rechte afmeting door.

P. 600 III para. Voorste wandbeensligging, achterhoofd rechts met uitgezakt handje. Ging in achterhoofdsligging over. Partus spontaan.

P. 680 IV para. Voorste wandbeensligging, rug rechts. Partus spontaan.

P. 765 ging over in kruinligging. Partus spontaan.

P. 866 II para. Achterste ivandbeeusligging. Partus door versie en extractie, bij 4 c.M. ontsluiting. Kind levend geboren.

P. 876 XII para. Voorste ivandbetnsligging.

Partus spontaan.

P. 898 I para. Voorste wandbeensligg ing. Forcipale extractie bij volkomen ontsluiting.

Van 8 voorste wandbeensliggingen verliepen er 6 spontaan, 1 door versie en extractie en 1 forcipaal. Daar al die spontane wandbeensbevallingen echter in de polikliniek voorkwamen, is er reden althans in een deel der gevallen aan de juistheid der diagnose te twijfelen.

Van de twee achterste wandbeensliggingen verliep er geen spontaan; beiden zijn door versie en extractie getermineerd de een bij volkomen, de ander bij 4 c.M. ontsluiting.

Omtrent de oorzaak der wandbeensliggingen in onze gevallen valt weinig te zeggen, daar de bekkenmaten geheel onvoldoende opgenomen zijn. Alleen in één geval (k. 71) zijn ze uitvoeriger aangegeven en dit bekken lijkt meer algemeen gelijkmatig vernauwd dan eenvoudig plat vernauwd te zijn.

Sluiten