Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. 85. Billigging, rug rechts. I para.

Dist. spin. 28 c.M.

Dist. crist. 31V2 c.M.

Omtrek bekken 93 c.M.

Diameter Baudelocqui 21 c.M.

Billen worden spontaan geboren; daarna extractie. Geen ruptuur, geen bloeding. Kind asphyctisch; wordt door de gewone middelen bijgebracht. Na 20 minuten placenta door druk op den fundus. Placenta en vliezen normaal en compleet.

In de polikliniek werden gedurende den cursus 1897 - 98 19( gedurende den cursus 1898 - 99 8 kinderen in billigging geboren.

1897 -98.

P. 45 VI para. B. s. r. Bij volkomen ontsluiting wordt extractie verricht; kind asphyctisch, maar spoedig bijgebracht.

P- 52 V para. B. s. 1. Vorige partus spontaan; thans extractie bij volkomen ontsluiting, onvoldragen, dood, gemacereerd, mannelijk kind 42 c.M. lang. Vrij sterke bloeding voor de geboorte van de placenta.

P. 00 III para. Bi. s. r. Vorige partus normaal en spontaan, 2e forcipaal; thans extractie nadat de billen spontaan geboren waren.

P. 199 I para. Billigging; extractie aan de stuit, nadat de billen, bij volkomen ontsluiting, spontaan geboren waren. Pogingen om per Credé de placenta te verwijderen, mislukten; daarom werd onder chloroformnarcose door prof. Veit de placenta manueel verwijderd.

P- 200 V para. Ie billigging. Dood kind; lengte 43 c M. Placenta met infarcten. Nu partus spontaan : foetus in 6e maand ; daar de vrouw den vorigen

Sluiten