Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 717 VI para. Bi. s. 1. De laatste was een abortus; nu een levende vrouwelijke onvoldragen vrucht, die geheel spontaan werd geboren. Het kind is eenige uren na de geboorte overleden.

P. 756 V para. Bi. s. 1. Vorige partus alle met kunsthulp. Nu extractie bij bijna volkomen ontsluiting aan de rechterknie. Het nakomend hoofd bleef in den bekkeningang staan, daarom expressie volgens Kristeller, die na eenige pogingen gelukte. Om erge bloeding werd de placenta na vijf minuten zeer gemakkelijk uitgedrukt. De bloeding hield aan; de portio werd aangehaakt en naar beneden getrokken; er bleek een vrij groote cervix-scheur te bestaan: (wat bij de bijna volkomen ontsluiting niet goed begrijpelijk is:) de bloeding stond door aanhoudend tupferen en rekking van de portio.

P. 757 VII para. Afgeweken stuitligging, rug rechts. Bij nagenoeg volkomen ontsluiting werd in narcose door inhaken van den wijsvinger in de liesplooi extractie verricht, nadat de naar links afgeweken stuit door uitwendige handgrepen boven den bekkeningang was gebracht. De placenta werd na 10 minuten spontaan uitgedreven. De neonatus was onvoldragen en asphyctisch, maar werd door de gewone middelen bijgebracht.

1898-99.

P. 280 III para. Bi. s. 1. Vorige bevallingen spontaan en normaal. Nu werd door extractie een levend, voldragen, vrouwelijk kind geboren. Bij de komst van den assistent sneden de billen door; daarop werd 1. a. de extractie verricht. 15 minuten na de geboorte werd de placenta per Credé verwijderd.

P. 392 VII para. Bi. r. r. Vorige partus normaal en spontaan; nu door extractie. Het kind was

Sluiten