Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Knie- en Voetligging.

In de kliniek kwam gedurende den cursus 1897 - 98 één geval van voetligging voor, terwijl in den cursus 1898-99 twee gevallen van voetligging werden waargenomen.

K. 17 (1897 -98) I para. Voetligging. Dist. spinarum 25, cristarum 29 c.M., omtrek bekken 92, Diam. Baudelocqui 25 c.M. Eerst komt de voet buiten de vagina; met persen worden de billen spontaan geboren ; daarna extractie. Het kind schreeuwt spoedig. Placenta door druk verwijderd.

K. 65 (c. 1898 -99) VII para. Volkomen voet1'gg'ng, sacrum links, voeten rechts. Vorige partus; le abortus, 4e forcipaal, de overigen door extractie. Het öe kind doodgeboren, de anderen levend. Thans werd het kind door extractie levend geboren doch sterft drie dagen na de geboorte. Dist. spinarum 23V2, cristarum 261/, CM. Omtrek bekken 78 c.M. Diameter Baudelocqui 17'/2C.M. Conj. inclin IOV2C.M.

Bij het begin van den partus breken de vliezen ; bij inwendig onderzoek liggen stuit en beide voeten voor; de voeten liggen in de vulva. De ontsluiting is volkomen. Een uur daarna worden de harttonen langzamer en daarom tot extractie overgegaan. Het kind wordt asphyctisch geboren, doch bijgebracht. Sterft drie dagen later. Placenta en vliezen normaal en compleet.

K. 89 (c. 1898-99) II para. Onvolkomen voetl'Sg'ngi rechtervoet vóór. De vorige partus is door perforatie getermineerd, thans door extractie. Dist. spinarum 30, cristarum 30Vj c,M. Omtrek bekken

Sluiten