Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93 c.M. Diam. Baudelocqui 19.5 c.M. C. inclin. 10 c.M. Linea innominata aan beide zijden te betasten; sacrum in zijn geheel af te tasten.

Bij eerste inwendig onderzoek pl. m 4 c.M. ontsluiting. Een klein deel is te voelen, waarschijnlijk een voetje; vliezen staan nog. Weeën flink en frequent.

Een uur later, ontsluiting volkomen.1) Een half uur later extractie in narcose. Het kind wordt asphyctisch geboren en bijgebracht.

Een vrij groote bloeding, door wrijving niet tot staan gebracht. De geheele portio is doorgescheurd. Hechting met 2 zijden hechtingen.

In elk der beide jaren werd in de polikliniek 8 maal voetligging waargenomen.

1897 -98.

P. 250 V para. Volkomen voetligging, rug rechts. Ie abortus, overige normaal en spontaan; thans extractie in narcose bij 7 a 8 c.M. ontsluiting, toen 2 voetjes in de vagina gevoeld waren. Na den partus hevige bloeding; de vrouw werd getamponneerd. Kind levend.

P. 291 IV para. Onvolkomen le voetligging. Kind levend, voldragen, mannelijk. Het kind werd spontaan tot aan het hoofd geboren. Dit werd ontwikkeld met den handgreep van Mauriceau. Placenta en vliezen normaal en compleet.

P. 303 V para. Onvolkomen voetligging r. 1. Vorige partus normaal en spontaan, thans extractie. Kind, levend, voldragen, mannelijk. Linker voet

1) De verschillende opgaven, en zoo ook hier zoowel als op andere plaatsen omtrent de ontsluiting, zijn door mij uit de ziektegeschiedenissen overgenomen, en dus geheel voor verantwoording van de verschillende waarnemers.

Sluiten