Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus arte praematurus besloten, 's avonds om half tien wordt de partus om sterke bloeding getermineerd. Het ostium was voor 3 vingers toegankelijk. Het kind was diep asphyctisch; kon niet worden bijgebracht. De placenta 20 minuten later per Crcdé verwijderd.

In de polikliniek kwamen in den cursus 1897 - 98 2, in den cursus 1898-99 7 gevallen van dwarsligging voor.

1897-98.

P. 24 IX para. 12e kind. Dw. h. 1. r. v. Bij het eerste onderzoek vond men bij uitwendig onderzoek den rug van het kind dwars, inwendig staande vliezen, 7 c.M. ontsluiting; geen hard deel te voelen ; bij diep doordrukken een weeke weerstand.

Een uur later volkomen ontsluiting; bij onderzoek braken de vliezen en tegelijk lag een gemacereerde vrucht in bed; dus evolutio spontanea. Placenta werd gemakkelijk uitgedrukt.

P. 173 VII para. Rechter schouderligging rug vóór. De vorige partus allen normaal en spontaan behalve de le, waar kunsthulp verleend was.

De fundus uteri stond een handbreed boven den navel, in den fundus was niets te voelen; daarentegen rechts en links een groot ballotteerend deel. Boven de symphysis was de hand ver in te drukken, zonder iets te voelen. Van kindsdeelen niets te voelen. Geen harttonen te hooren.

Inwendig. Volkomen ontsluiting*); vochtblaas stond nog ; geen kindsdeelen te voelen. In narcose werd toen een voet afgehaald en daaraan geextraheerd Het kind werd doodgeboren. Na pl. m. 20 minuten

Zie noot bladz. 6G.

Sluiten