Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vingers onder den navel: volgens opgave waren de harttonen te hooren. Bij inwendig onderzoek geen ontsluiting. Rust en pulv. opii.

De volgende dagen bleef de vrouw pijnlijk en kwam er af en toe bloed. Drie dagen later kreeg de vrouw pijn, die haar aan weeën deed denken. Er was ontsluiting gekomen en de foetus lag in schouderligging met het rechterhandje uit het orificium ext. 's Avonds lag de foetus met de onderste extremiteiten in de vulva, zoodat het geextraheerd kon worden. Er had dus evolutio spontanca plaats gehad. Het was een foetus van pl. m. 5 maanden, 27 c.M. lang en gemacereerd.

De opgave, dat de foetale harttonen drie dagen te voren te hooren waren geweest, zal dus wel foutief zijn. Daar de vrouw na een uur begon te vloeien, werd de placenta per Credé verwijderd. De bloeding stond. De placenta was bleek en voelde leerachtig aan. Aan de randen zaten stukken decidua.

P. 533 VIII para Dw. h. r. r. a. Prolapsus funiculi. Vorige partus normaal en spontaan. Toen de candidaat geroepen werd, was er prolapsus funiculi ; de streng pulseerde niet. Bij inwendig onderzoek voelde hij volkomen ontsluiting; in de vagina lag een handje en een voetje. Versie en extractie. Een voldragen foetus werd asphyctisch geboren, doch bijgebracht. Fractura humeri dextri. Placenta en vliezen normaal en compleet.

P. 601 X para. Dw. h. r. r. v. Vorige partus ; 2 abortus, 1 tweeling, viermaal versie en extractie, twee normaal en spontaan.

Bij uitwendig onderzoek kleine deelen links, een groot balloteerend deel rechts, geen groot deel

Sluiten