Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemelli.

In de kliniek had in geen van beide cursus tweelinggeboorte plaats.

In de polikliniek werden gedurende den cursus 1897-98 13 en gedurende den cursus 1898-99 6 tweelingen geboren.

1897 -'98

P. 11a III para. Vorige partus beiden spontaan, de eerste a terme, de tweede 7 maanden. Thans gemelli, beiden dood, onvoldragen, (5 md.), één mannelijk en één vrouwelijk kind. Lengte van den jongen, 31 c.M. G. O. 17, K. O. 15 c.M., van het meisje lengte 32, G. O. 17, K. O. 15 c.M. Gewicht staat niet opgegeven. De tweelingzwangerschap is hier niet vooruit gediagnostiseerd.

Bij de komst van den candidaat had de vrouw sinds drie dagen pijn in de lendenen. Er was sterk meteorismus, een pols van 135 en hooge temperatuur. De lundus uteri stond ongeveer twee vingerbreedte boven den navel, en contraheerde zich een weinig. Harttonen waren niet te hooren. Bij inwendig onderzoek was het ostium slechts voor één vingertop toegankelijk, een voorliggend deel werd door den candidaat niet gevoeld. Twee uur later onderzochtde assistent. Het uitwendig onderzoek werd bevestigd. Bij inwendig onderzoek was het ost. ext. voor den vinger toegankelijk en was een voetje te voelen. Temp. 39,5.

Met het oog op de hooge temperatuur en de uitputting van de vrouw besloot de assistent den partus te termineeren, maar wilde, daar de weeën wat beter werden nog een paar uur wachten. Toen

Sluiten