Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

asphyctisch, onvoldragen, mannelijk, lengte 40 c.M. G. O. en K. O. 28 c.M. Dubbele placenta en vliezen.

P. 615 III para. Ie partus was een abortus van tweelingen; de tweede normaal. Thans gemelli, waarvan de diagnose niet vooruit gesteld was, daar bij aankomst van den candidaat het eerste kind reeds sinds '20 minuten geboren was Vlak daarop geeft de vrouw aan, dat zij vliezen voelde breken en water afloopen. Het rechter voetje van het 2e kind bleek voor de vulva te liggen. Onder leiding van den assistent werd extractie aan het voorliggend voetje gedaan. Het le kind was levend, voldiagen, vrouwelijk. Lengte 52 c.M., G. O. 35, K. O. 33 c.M. Het 2e kind levend, voldragen, mannelijk, 49 c. M, G. O. 33 en K. O. 31 c. M. Placenta normaal, werd normaal verwijderd.

P. 675 III para. Vorige partus normaal; nu bij uitwendig onderzoek links in den fundus een groot deel, waarschijnlijk een schedel, rechts in den fundus een groot deel, wat de candidaat voor den stuit hield. Links naast den bekkeningang was ook een groot deel te voelen, waarschijnlijk een schedel. Bij elke uteruscontractie was duidelijk een verdeeling in tweeën te zien, de scheidingslijn liep in de richting van de linea alba. Een rug was niet te voelen; er was echter duidelijk fluctuatie waar te nemen. De diagnose gemelli werd gesteld. Bij inwendig onderzoek bleek de schedel vóór te liggen, kleine en groote fontanel beide te voelen. Er was volkomen ontsluiting, zoodat de vliezen gebroken werden. Daarop werd het eerste kind geboren en 25 minuten later werd het tweede kind in billigging

geextraheerd.

Het kind was asphyctisch, maar kwam spoedig

Sluiten