Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ ^vtractie in narcose. Het kind

1897 - 98 5, gedurende en curs vallen van prolapsus fumcu ■

P' 12?' UI T„ -2e abortns, thans forcipale normaal en sponi. ^ luW om weeënzwakte. extractie bij b a c.i candidaat tus-

BÏ ,i)ndeenCrÏÏeae °-te JÏÏÏbekkenhelf, den funischen den ^Jedel die later verdween. Het

culus gevoe 'de navelstreng 57 c.M.

Pes87 X para Onvolkomen eerste voetliggingP. 387, Al para. extractie, bil hoeveel

Vorige partus spontaanRij de komst Van

ontsluiting staat me pg ^ de navelstreng,

den candidaat was er p,olaps va

die niet meer pulseerde. Het kina

van de navelstreng <0 c. . ^ ^ 's Morgens om 5

o'l 3m ' 4 cï ontsluiting; vliezen intact, vóórliggend deel slechts me. den vingertop te bere,ken ,

versie en extract ^demen. Navelstreng zeer

tisch, begon spoedig te ademen.

dik, 70 c.M. lang. u artus sp0ntaan,

geheel «as * CrUonen van het

todngJeV»eak.r Bij ingedaalden schedel was de

Sluiten