Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Placenta Praevia.

In de kliniek kwamen gedurende den cursus 1897 • 98 drie, gedurende den cursus 1898 - 99 twee gevallen van placenta praevia voor.

97 - 98. K. 32 V para. Ie Billigging. De eerste partus was forcipaal en op tijd geweest; 2e forcipaal een maand te vroeg. 3e versie en extractie, doodgeboren, 4e forcipaal.

Patiënte wordt 18 October 's middags te 5 uur in het Ziekenhuis binnengebracht met de diagnose placenta praevia ; 14 dagen had zij reeds gevloeid en was de laatste 2 x 24 uur 8 maal getamponneerd.

Na uitwendig gewasschen te zijn (de genitalia externa waren bedekt met olie) werd de vrouw op de rand van het bed gelegd met de beenen omhoog en werden ongeveer 10 knikkerharde tuplers uit de vagina gehaald; de eerste zonder bloed, de laatsten bloedig en mei eenige coagula. Ontsluiting ongeveer 3 c.M.; het ost. internum wijder open ; de placenta is duidelijk te voelen.

Uitwendig onderzoek. Fundus een handbreed boven den navel, het hoofd in den fundus, rug links, geen harttonen. Pols 124, week.

Hierna (6 uur) wordt een colpeurynter in de cervix gebracht, welke daarna met 600 gram boorwater gevuld werd. De vrouw werd toen op den rug gelegd; te kwart voor zevenen waren nog geen weeën aanwezig en werd permanente tractie aan de colpeurynter aangewend. De vrouw klaagde over koude rillingen; temperatuur 38°, 1.

Sluiten