Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ochtend bleef patiënte vloeien; daarbij had zij nu en dan hevige pijn. Er werd nu besloten versie te doen en een voetje af te halen.

Half twaalf voormiddag wordt patiënte genarcotiseerd en dwars gelegd. Genitaliën worden gereinigd. Het ostium internum is ruim toegankelijk voor één vinger. Links is de placenta te voelen, die voor een klein gedeelte heeft losgelaten. Geen voorliggend deel te voelen ; veel vruchtwater. De versie wordt nu verricht naar de methode van Braxton Hicks. De assistent gaat met de geheele linkerhand in de vagina, steunt met de rechterhand uitwendig den fundus, gaat met 2 vingers door het ost. int. en breekt de vliezen. Na eenig zoeken wordt het voetje gepakt en buiten de vulva gebracht. Met een lus om den enkel wordt het voetje vastgelegd. Tegen half twee kreeg de vrouw weeën en werd het kind langzaam tot de heup geboren.

In lichte narcose wordt de rest ontwikkeld. Zoo goed als dood kwam het kind ter wereld. Eenige oogenblikken daarna stierf het (onvoldragen.)

De placenta werd na een kwartier door zachten druk verwijderd. De placenta vertoonde een vooruitstekend deel, waaraan duidelijk zichtbaar was, dat het voorgelegen had. De scheur van de ei vliezen was naar dien kant gericht.

K. 1026 III para. Schedelligging, rug rechts, placenta praevia centralis, No. 826 van de polikliniek.

Den 20en Mei 's avonds te 7 uur werd de candidaat bij patiënte geroepen, omdat zij groote bloedcoagula verloor. In de laatste 6 weken raakte zij nu en dan bloed kwijt.

Uitwendig onderzoek. Fundus tot den ribbenboog, in fundo groot balloteerend deel, groote weerstand

Sluiten