Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet uit de narcose te wekken. Niettegenstaande kamfer- en ergotine-injecties, laag leggen van het hoofd, hoog houden der beenen, warme vaginaal irrigaties en clysmata, hypodermoclyse en kunstmatige ademhaling is de vrouw niet bij te brengen en sterft twee uren na haar opname in de kliniek.

'98-99. K. 39 III para. Schedelligging, rug rechts. Placenta praevia lateralis.

Toen de vrouw 4}/-> maand gravida was, heeft zij een vloeiing gehad, die spoedig ophield. Bekkenmaten : dist. spinarum 2t>, cristarum 26V2 c.M-, conj. inclinata 9'/« c.M. Promontorium gemakkelijk te bereiken. Besloten werd 28 November partus praematurus op te wekken.

Den 20en begon patiënte te vloeien, 's avonds 9 uur. Zij had geen pijn; de vliezen waren niet gebroken.

Uitwendig onderzoek. Fundus een paar vingers onder den proc. xiphoideus. Rug rechts vóór, schedel naar links afgeweken. Harttonen onder den navel in de linea alba.

Inwendig onderzoek. Portio staat hoog, links en rechts diepe scheuren in de cervix, het ost. internum even voor den vingertop toegankelijk, de diagnose was niet te stellen wegens den hoogen stand.

Om half elf was alles nog hetzelfde; de vrouw

blijft vloeien.

21 November. Daar de vloeiing sterker wordt, besloot Prof. Veit te 2V/t uur nog eens te onderzoeken.

Ontsluiting 21/» c.M. en de placenta sluit de linkerhelft van het ostium af. De schedel ligt boven den bekkeningang; rug rechts.

De vrouw wordt naar de verloskamer gebracht

Sluiten