Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

extractie verricht. Het kind was asphyctisch, maar werd spoedig bijgebracht. De pols van de vrouw was zeer frequent en klein; door excitantia komt dit weer bij. Na 25 minuten wordt de placenta uitgedrukt. 17 dagen later is het kind overleden.

In de polikliniek kwamen gedurende den cursus 1897 - 98 vier, gedurende den cursus 1898 - 99 drie gevallen van placenta praevia voor.

P. 134 VI para. A. a. 1. v. Placenta praevia lateralis met tamelijk geringe bloeding. Bij 5 c.M. ontsluiting en vaststaanden schedel worden de vliezen gebroken en houdt het bloeden geheel op. Het kind wordt spontaan levend geboren. Placenta en vliezen compleet. Placenta zeer groot, lnsertio marginalis.

P. 611 V para. A. a. r. v. Bij de komst van den candidaat, die geroepen was om heftige haemorrhagie, was er 2 c.M. ontsluiting, rechts vóór was de placenta te voelen; het hoofd ballotteei de. De haemorrhagie, die nog bestond, werd minder. De assistent werd te hulp geroepen. Bij diens komst was de ontsluiting volkomen geworden, de placenta was niet meer te voelen, wel verdikte eivhezen. Deze werden gebroken ; de geboorte volgde spoedig. De scheur in de eivliezen zat slechts een enke.e c.M. van de placenta. Vliezen compleet.

P. 750 VI para. Groot deel in fundo, kleine deelen rechts in utero. Placenta praevia centialis. In narcose werd een voet afgehaald na doorboring

van placenta en vliezen.

Donderdag 21 April 1898 half tien werd door de vroedvrouw de hulp ingeroepen van Dr. Wittenrood. Patiënte was voor de 6e maal zwanger; 5 vorige bevallingen waren spontaan verloopen. In

Sluiten