Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spontane uitdrijving afgewacht. De bloeding stond, de foetale harttonen waren niet meer te hooren. Van half elf tot half twee zwakke weeën. Voortdurend werd de vrouw groote hoeveelheden warme melk met cognac toegediend.

Te half twee plotseling 3 a 4 snel opeenvolgende, sterke weeën, waardoor het kind tot het schouderblad geboren wordt. Daarop werden armen en schedel gemakkelijk ontwikkeld. Het kind was dood. Een kwartier later wordt door Prof. Veitde placenta uitgedrukt. De uterus wordt voortduiend gewreven om bloeding te voorkomen. De vrouw is onrustig, in den hoogsten graad anaemisch. 2 injecties kamferolie. Het hoold wordt voortdurend laag gelegd. Groote hoeveelheden vocht met cognac, en nog een kamferolie-injectie. De toestand blijft bevredigend.

P. 751 V para. A. a. r. a. Placenta praevia lateralis. Daags te voren een paar bloedingen, die spontaan waren opgehouden, 's Morgens vroeg kwam de vrouw in partu en bij de eerste weeën reeds vrij heftige bloedingen.

Bij de komst van Dr. Wittenrood werd geconstateerd een groot deel rechts in utero, links kleine deelen. Inwendig 2 c.M. ontsluiting. Door hetost. internum was aan den rechterkant een rand van de laag zittende placenta te bereiken. Groot deel niet ingedaald. Door Prof. Veit, inmiddels te hulp geroepen, werden de vliezen gebroken, waarop de schedel indaalde en de spontane uitdrijving werd afgewacht. Bloeding houdt volkomen op en nadat de vrouw geruimen tijd heel zwakke weeën had gehad, werd het kind den anderen morgen spontaan geboren. Placenta en vliezen compleet; insertie navelstreng centraal.

Sluiten