Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'2 maal werd het kind spontaan geboren ; moeder en kind leefden beiden; beide bevallingen hadden echter in de polikliniek plaats, terwijl de placenta niet meer door den assistent te diagnostiseeren was, daar het hoofd vóór diens komst was ingedaald.

Eenmaal had de partus spontaan plaats, nadat placenta praevia en niet ingedaald hoofd door Prof. Veit gediagnostiseerd was; door het breken der vliezen, daalde het hoofd in en stond de bloeding. Partus verder spontaan, moeder en kind levend.

Éénmaal versie en extractie na dilatatie van het ostium gedeeltelijk volgens de methode van Bonnaire door Dr. Semmelink. Moeder en kind beiden levend.

Zesmaal werd versie verricht volgens de methode van Braxton Hicks. Éénmaal waren moeder en kind beiden dood, éénmaal moeder en kind beiden levend, in de vier overige gevallen bleef de moeder leven, maar was het kind dood.

Sluiten