Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Ligging. |AardPartus.j Para. Aard ruptuur. Hechtingen. Genezen.

K. 19. A. a. r. v. spontaan. I para. | incompleet. gehecht. ja.

K. 20. A. a. 1. v. forcipaal. I para. klein. twee. ja.

K. '21. A. a. 1. v. spontaan. I para. klein. drie. ja.

K. 22. A. a. 1. v. spontaan. I para. incompleet. drie. ja.

K. 28. A. a. 1. v. spontaan. XI para. groot. vier. ja.

K. 29. A. a. 1. v. forcipaal. II para. klein. niet gehecht ja.

K. 35. A. a. 1. v. spontaan. I para. groot. vier. ja.

K. 36. A. a. 1. v. id. I para. klein. twee. ja.

K. 38. A. a. r. v. id. I para. klein. één. ja.

K. 39. A. a. r. Y. en E. III para. klein. niet gehecht genezen.

K. 43. A. a. r. a. spontaan. I para groot. drie. ja.

K. 4"). A. a. r. a. id. V para. klein. twee. ja.

K. 47. A. a. 1. v. id. I para. superficialis. twee. ja.

K. 50. A. a. 1. id. I para. klein. niet gehecht ja.

K. 51. A. a. 1. v. id. I para. klein. twee. ja.

K. 52. A.a. 1. id. I para. klein. twee. ja.

K. 55. A.a. 1. id. I para. klein. twee. ja.

K. 58. B. s. r. Extractie. I para. klein. twee. ja.

K. 68. A. a. r. a. spontaan. I para. diep. drie. ja.

K. 70. A. a. r. a. forcipaal. I para. compleet. vele. ja.

K. 71. \«we wind- V. en E. I para. diep. vier. ja.

bctnsligging

K. 73. A. a. 1. v. spontaan. I para. klei.). twee. ja.

K. 76. A. a. 1. v. id. I para. tot aan anus. vier. ja.

K. 79. A. a. 1. v. id. II para. klein. één. ja.

K. 81. A. a. 1. v. id. I para. „ één. ja.

K. 88. A. a. r. v. id. II para. diep. vijf. P" graonl«iio»*m

K. 89. Vt. s. r. extractie. II para. met cervixscheur drie. ja.

K. 90. A. a. 1. v. spontaan. I para. klein. één. ja.

K. 95. A. a. r. v. id. I para. klein. twee. ja.

K. 97. A. a. r. v. id. I para. klein. één. ja.

K. 98. A. a. 1. v. id. I para. groot. drie. ja.

K. 99. A. a. r. a. id. II para. klein. twee. ja.

K. 100. A. a. r. v. id. I jiara. klein. één. ja.

K. 101. ««we wand- y_ en E. VIII para. mei groote crrtiurhenr niet gehecht overleden.

btemligging.

K. 102. A. a. 1. v. expressie. I para. klein. twee. ja.

K. 106. A. a. 1. v. forcipaal. I para. klein. één. ja.

K. 108- Schedel! met i V. en E. I VI para. met cervixscheur. gehecht. ja. iiitgezakte liand !

Sluiten