Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n. m. zeer sterk en frequent werden. Prof. Veit liet aan den tubus vnn den kolpeurynter een gewicht verbinden, dat permanente tractie hierop uitoefende. Om half vier stond de kolpeurynter voor de vulva en werd een oogenblik later uitgedreven. Bij het inwendig onderzoek bleek nu, dat er volkomen ontsluiting was en dat de schedel boven den bekkeningang stond; de voeten lagen rechts, de harttonen waren links, 2 c.M. van den navel, het duidelijkst te hooren. Met veel moeite werd daarop versie en extractie verricht. Het kind werd blauw asphyctisch geboren, maar werd door de gewone middelen tot schreeuwen gebracht. Het perineum bleek over een lengte van 3 c.M. geruptureerd te zijn, wat met 2 hechtingen gesloten werd. De placenta kwam gemakkelijk per Credé.

K. 98 III para. A. a. r. v. Patiënte is van 31 Maart tot 9 April op de geneeskundige kliniek geweest wegens bloedwateren. Thans (29 April) is de rechter nier nog palpabel, vergroot en pijnlijk.

Bekkenmaten. Dist. spinarum 261/*, cristarum 29 c.M. Omtrek bekken X, diam. Baudelocqui 21 c.M.

29 April. Fundus naar rechts afgeweken, 4 vingers boven den navel. De navel is nog niet verstreken. Kindsbewegingen zijn duidelijk te zien.

In den fundus is een groot deel te voelen; rug rechts. Over de geheele voorvlakte zijn kleine deelen te voelen. De schedel is bewegelijk boven den ingang. De harttonen zijn rechts het duidelijkst te hooren.

De klachten, die patiënt naar de interne kliniek voerden, bestonden in moeheid in den rug en zwakte en bloedwateren sinds 6 weken. Vóór en gedurende

Sluiten