Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 pCt. carboloplossing doorgespoeld. Placenta is compleet, bij het ondereinde schijnt zij (waarschijnlijk door den colpeurynter) reeds vroeger losgemaakt te zijn (n.1. afplatting van deze plaats). Hier is dus waarschijnlijk de infectiepoort geweest.

Het kind ziet er uit alsof het reeds lang dood was.

Daags na den partus is de temperatuur nog gestegen en komen stinkende vliezen te voorschijn. Patiënte is nog eenige dagen licht koortsend gebleven, een week na den partus is ze koortsvrij en na 13 dagen wordt ze genezen onslagen.

In 6 gevallen is derhalve in de te bespreken twee jaren de vroeggeboorte opgewekt; eenmaal ter wille van de moeder, die dan ook genezen is, (ook kind levend), en vijfmaal ter wille van het kind (bekkenvernauwing), dat slechts in één geval levend ter wereld kwam.

Sluiten