Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Ter wille van moeder en kind.

Weeënzivakte 28.

C. '97,98. P. 50, 168, 253, 338, 544, 613, 614, 620, 624, 682, 817, 885 en 926.

C. '98 99. P. 23, 27, 156, 179, 307, 359, 573, 584, 668, 695, 793, 794, 816, 873 en 899.

Ad. A. /' o rei pa le extractie ter wille van de moeder.

1- Lange duur van den partus.

P. 10 I para. A. a. r. v. Bij volkomen ontsluiting werd in narcose de tang dwars aangelegd. De schedel was diep ingedaald. Ruptuur van 2 c.M' gehecht.

Het kind licht asphyctisch, werd bijgebracht.

P. 103 VI para. Kr. A. a. Tangextractie bij volkomen ontsluiting. Geen ruptuur. Geen letsel van de tang.

P. 159 V para. Schedelligging. Bij volkomen ontsluiting en na ontlediging van den blaas, werd de tang aangelegd. Veel weerstand bij de extractie ; het caput kwam wel wat vooruit en de tang werd afgenomen in de hoop, dat de rotatie om de symphysis wel van zelf zou komen; dat gebeurde niet, zoodat Dr. Doorman de tang opnieuw aanlegde; de tang gleed echter af.

Daar de pijn onuitstaanbaar was, werd de vrouw genarcotiseerd en de tang opnieuw aangelegd. Dr. Doorman haalde met veel inspanning het hoofd voor een groot gedeelte buiten de vulva, maar de romp volgde niet; toen werd in het belang van de vrouw niet meer gelet op het leven van het kind en na veel krachtsinspanning door wringen, duwen enz., gelukte het de romp te doen geboren worden, welke

Sluiten