Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roinp gevolgd werd door een massa vruchtwater. De navelstreng scheurde daarbij af. Het bleek nu, dat men met een monstrum te doen had; kin, hals en thorax gingen in elkaar over, waardoor de rotatie van het achterhoofd om de symphysis niet tot stand had kunnen komen; daarbij kwam nog dat de schouders zeer oedemateus gezwollen waren en achter de symphysis bleven haken, zoodat nog een oogenblik was gedacht aan een tumor daar ter plaatse. De schedelhuid was los en in elkaar gerimpeld. Het monstrum had ook nog klompvoetjes en handjes, de beenen en armen waren zeer gezwollen en wel zóó, dat op sommige plaatsen sterk gespannen gele blazen te zien waren. Eenige minuten daarna volgde de weeke, slappe, groote placenta, met laterale insertie van de zeer korte navelstreng (pl. m. 1V2 d.M.), welke streng voor een gedeelte liep langs de vliezen en er door omhuld werd. Onmiddellijk post partum werden de rupturen van het perineum den anus en den achtersten vaginaalwand gehecht, van welke de laatste twee echter niet groot waren. De vrouw was wat slap, maar herstelde spoedig.

P. 416 II para. A. a. 1. v. Bij volkomen ontsluiting werd de forceps in dwarsche afmeting aangelegd en daarna werd de schedel langzaam en met matige kracht geëxtraheerd, tot dat een groot segment zichtbaar was. De forceps werd afgenomen en langzaam werd het kind door druk op het perineum post. geëxprimeerd. Geen ruptuur. De placenta werd gemakkelijk verwijderd. Geen bloeding.

P. 655 II para. K. 1. a. De tang werd aangelegd in kruinligging in dwarsche afmeting van het bekken. De ontsluiting staat niet opgegeven. Eerst linkerlepel, daarna rechter; de extractie geschiedde

Sluiten