Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 912. I para. A. a. 1. a. Om den langen duur van den partus werd de vrouw genarcotiseerd en bij 8 a 9 cM. ontsluiting de partus forcipaal getermineerd.

Cursus 1898,99.

P. 119, VI para. K. a. 1. a. Om den langen duur van den partus werd forcipaal getermineerd. Eerst was expressie beproefd volgens de methode van Kristeller, doch dit was niet gelukt. Daarna in narcose de schedel forcipaal geextraheerd, tot een groot segment in de vulva stond; daarna lepels afgenomen en van uit het perineum post. verder geexprimeerd. Na uitdrukken van de placenta, 20 minuten post partum volgens Credé, trad een hevige bloeding op, die door wrijven niet te stelpen was, daarom werd de vrouw getamponeerd en kamferinjecties toegediend.

P. 162, XII para. A a. 1. v. Indicatie. Lange duur van den partus. Van 8 uur s morgens tot 1 uur 's middags is de toestand dezelfde. Volkomen ontsluiting; schedel ingedaald; met tamelijk groote krachtsaanwending werd de schedel geextraheerd. Forceps in dwarsche afmeting aangelegd. Omtrek van den schedel was groot.

P. 268, I para. A. a. r. v. Indicatie. Lange duur van den partus. Na zoo goed als volbrachte spildraai en volkomen ontsluiting, blijft de schedel gedurende 5 uur voor den ingang staan.

Desinfectie, lediging van de blaas, narcose. Eerst linker, daarna rechter lepel in dwarsche afmeting ingebracht en gesloten. Met langzame, geleidelijke tracties, wordt het achterhoofd geëxtraheerd. 1 oen forceps afgenomen en verder de schedel van uit het perineum geexprimeerd. Kind diep asphyctisch,

Sluiten