Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarts ie brengen. Toen de schedel vóór de vulva verscheen, begon de achterste vaginaalwand in te scheuren, waarop pl. m. I12 c.M. diepe, zijdelingsche incicies werden gemaakt. Daarop volgde de geboorte van den schedel zonder veel moeite. Het kind was licht asphyctisch, maar werd bijgebracht. Incisies werden dadelijk gehecht. Pl. m. 20 minuten later werd de placenta door geringen druk op den fundus uitgedreven. Geen bloeding.

P. 582 I para. A. a. 1. v. Tangextractie wegens zwakke harttonen. Na ontlediging van de blaas reiniging, narcose. Bij volkomen ontsluiting werd de tang aangelegd in de linker schuine afmeting. Getracht de kleine fontanel naar voren te draaien. Na het draaien werd opnieuw geëxploreerd; de schedel was niet meegedraaid. l)e tang werd afgenomen en opnieuw aangelegd in dezelfde afmeting. Nn kwam de kleine fontanel eenigszins naar voren en werd de schedel in de vulva zichtbaar. Daar verdere draaiing niet mogelijk was, doordat de schedel niet in de tang was gedraaid, werd deze nogmaals afgenomen en op dezelfde wijze aangelegd om te probeeren of de schedel misschien nu in de tang wilde draaien. Dit geschiedde ook nu echter niet, zeodat de tang nu in de rechter schuine afmeting moest gebracht worden om de kleine fontanel naar voren te krijgen. Nu werd verder geëxtraheerd tot het achterhoofd onder de symphysis kwam en toen geroteerd tot het voorhoofd zichtbaar werd. De tang werd 1. a. afgenomen en de rotatie door druk van uit het perineum post. verder volbracht en het kind verder geëxtraheerd. Dadelijk na de geboorte bloedde de vrouw vrij hevig. Het bloed kwam stootsgewijze te voorschijn, de uterus was

Sluiten